• Composer

    SANDSTROM, ROLAND

Lyrics Instrumental

Sommar, sommar, sommar
Det är dans i Folkets Park
Sommar, sommar, sommar
Hjärtan skärs i trädens bark
Jag vill viska i ditt öra
just de orden du vill höra
Sommar, sommar, sommar
då en mild och smeksam vind
fingrar på din bruna kind

Sommar, blåa fjärdar
Vita segel, vind och sol
Dofter, ljuva dofter
andas hö och nattviol
Broder, glade broder
glöm den snö som föll i fjol
Syster, väna syster
dansa, sväng din röda kjol

Sommar, sommar, sommar
Det är sol och himmel blå
Sommar, sommar, sommar
då man helst vill vara två
Den försvinner liksom sanden
som vi silar genom handen
Sommar, sommar, sommar
som en dröm du bleknar bort
du är alltför, alltför kort

Licensing

Rights Controlled

Publishing

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Please review our privacy policy here. 

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.